SEG logo animation
SEG logo animation Проект за проучване и развитие

Лого анимация направена със флуидна симулация за отливането на течният метал на логото. Използван софтуер Cinema 4D и X particles.

16.09.2020