Dibla Auction

Май 2020 година, бяхме потърсени от Dibla, за изработването на реклама за тяхна нова инициатива. Рекламата трябваше да е съборазена със стила на сайта които е предимно чернобял с леки нюанси на синьо.