Медицинска визуализация

Февруари 2020 година, бяхме потърсени от S events, за направата на биологична визуализация, която трябваше да онагледи принципа на работа определен медикамент.