BSTDB Годишен отчет АНГ
BSTDB Годишен отчет РУС
Годишен отчет Клиент : BSTDB

В края на Май месец 2018 година бяхме потърсени от Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), за да изготвим за втори път техния годишен отчет, под формата на видео презентация с войсоувър. Крайният резултат са два клипа, единият на английски език, а другият - на руски. И двата клипа са с едно и също съдържание и представят финансовото състояние и растежа на банката.

14.06.2018