Оземпик

През Октомври месец 2019 година, бяхме потърсени от нашите партньори - SEG, за направата на промоционален клип. Концепцията на клиентите от Ново Нордиск беше свързана с олимпийския огън, като за представянето на медикамента бяха поканили лично Мария Гроздева. Развивайки концепцията, за 5 дни успяхме да създадем изцяло компютърно генерирана 45 секундна анимация, която се проектира върху LED стена с висока резолюция.

Снимки от събитието