45 години АЕЦ Козлодуй
МЕДИЙНО СЪБИТИЕ Клиент : SEG

Август месец 2019 година бяхме потърсени от нашите партньори от Special Events Group за създаването на динамични визии за събитието 45 години АЕЦ Козлодуй. От нас се искаше да направим, откриващата анимация на събитието, заедно с анимирани визии за основната презентация. Съдържанието се показваше на лед стена от 78 модула и с размер 7х3.5 метра. Акценти от презентацията се проектираха на холограмна фолио над сцената с размери 8 х 5 метра.

Статия за събитието.

04.09.2019