Америка за България
Медийно събитие Клиент : SEC

Януари месец 2019 година бяхме потърсени от нашите партньори от Sofia Еvent Center за изготвяне на съдържание за събитието на фондация Америка за България. От нас се искаше да направим различни анимации за 270 градусова проекция.

Photos from the event.

30.01.2019