20 Години Метро
Медийно събитие Клиент : SEG

Март месец 2019 година бяхме потърсени от нашите партньори от Special Events Group за създаването на динамични визии за събитието на Метро – 20 Години Метро. От нас се искаше да направим визии които да служат за фон на събитието, заедно с няколко анимации за различните моменти на които трябваше да се обърне внимание по време на събитието. Съдържанието се показваше на лед стена от 168 модула и с размер 14х3 метра.

Снимки от събитието.

18.03.2019