Лего Техник 8297
Лего Техник 8297

През 2013 година вече имахме широки познания в областта на 3Д анимацията, програмирането, създаването на виртуални системи (RIG), смесените снимки, композирането и специалните ефекти. Затова си поставихме задача да изпълним проект, чието реализиране изисква изброените по-горе умения.

За главен действащ „герой” на проекта избрахме количка Лего Техник 8297, който беше доста интересен и в същото време предизвикателен обект. На практика трябваше да направим пълен математически и кинематичен модел на движещ се автомобил.

После трябваше да вземем решение за мястото, където ще се развива действието. Избрахме това място, понеже необходимите ни материали можеха да бъдат заснети без допълнително поставяне на маркери за 3Д тракера, повечето ни познати го познаваха добре и, гледайки клипа, нямаше да предположат, че им се показват смесени снимки, в които количката е анимация.

След като вече бяхме уточнили основните параметри на проекта се заловихме за работа. Първата стъпка беше виртуално да сглобим количката и да я вкараме в 3Д софтуера, с който работихме, което отне около седмица. След това направихме пълен математически и кинематичен модел на движеща се кола, който изискваше два входни параметъра. Крива, която да следва и скорост, с която да я следва. След като най-сложната задача вече беше решена, отидохме и заснехме клипа. Няколко дена по-късно вече имахме готов 3Д трак и избирахме как точно ще се движи количката през кадъра. От тук нататък трябваше само да изпипаме всички детайли и да изчакаме рендерите.

След като клипът вече беше факт, решихме да проверим колко добре сме се справили. Показахме го на наши познати, без да им обясняваме нищо, за да видим дали ще забележат, че в клипа има смесени снимки. За наше учудване много малко хора (само един човек) изобщо попита дали количката е реална. Което ни накара да направим разширена версия на клипа, в която добавихме разбивка показваща как е поставена количката в оригиналния кадър така, че на зрителя да му стане ясно как точно е постигнат крайния резултат.

2013-08-08