Digital | K лого
Анимация централен екран
Конференция Клиент : SEC

През Май месец 2016 година, имахме възможността да правим съдържание, за конференцията на Digital | K. Задачите ни се простираха от анимации за спонсорите, анимираната визия за цялото събитие, както и анимация на логото на Digital |K.

Снимки от събитието.

19.05.2016