Анимация 1 - ледник
Анимация 2 - текстове
референцията от клиента
Анимация 3 - карабинер
Анимация 4 - Xarelto logo
Анимация 5 - presentation preview
конференция Клиент : SEC

Април месец 2017 година имахме възможността да работим по конференция на Bayer. Фармацевтичната компания имаше нужда от анимации за 270 градусова проекция, която да промотира новият им медикамент. Беше анимация на ледник с компютърно генерирана вода и небе. Тази анимация беше използвана като фон за всички материали свързани с медикамента. Също така беше моделирана и анимирана карабина, която е основна част от рекламната визия на продукта.

Снимки от събитието.

22.04.2017