сирма груп
Пакет от анимирани лога Клиент : Сирма груп

През април месец 2017 година, бяхме потърсени от Сирма груп, за изготвяне на анимации за вътрешна презентация, както и анимация на тяхното логото.

13.04.2017