Новонордиск лятна академия
академия Клиент : SEG

През Юни месец 2016 година, имахме възможността да работим с Новонордиск, по изготвянето на анимация за лятната им академия, за промотирането на нов медицински продукт.

Снимки от събитието.

01.07.2016