Презентация на Amgen за Webit
медицинска конференция Клиент : Premier tours

През юни 2018 година бяхме потърсени от Premier tours за изработването на забележителна анимация за презентацията на Amgen за конференцията на Webit. Разполагахме с малко време да разберем концепцията на клиента и да я изпълним. Презентацията се състоеше от 17 слайда, като всеки един беше анимиран според заданието на клиента, за да визуализира данните, които щяха да се представят пред публиката. Целият процес отне 5 дена и демонстрирахме изключителна гъвкавост и точност в изпълнението на проекта.

19.06.2018